Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Osieczanach informuje o terminach rekrutacji do Szkoły Podstawowej w Osieczanach .

1. Zgłoszenia dziecka od 1.03.2018 do 31.03.2018

2. Postępowanie rekrutacyjne w dniach od 1.042018 do 7.04.2018

3. 09.04.2018 publikacja listy kandydatów do szkoły.

4. Od 09.04.2018 do 15.04.2018 do godz. 14:00 rodzice przyjętych dzieci są zobowiązani do złożenia wymaganych dokumentów i potwierdzenia woli podjęcia nauki w szkole.

5. ZPO Osieczany po 16.04.2018 publikuje listę kandydatów przyjętych do szkoły.


W celu uzyskania dodatkowych informacji proszę dzwonić do sekretariatu tel 12 272 08 79
Karty zgłoszeniowe do przedszkola i szkoły można odbierać w sekretariacie szkoły.

Zarządzenie nr 08/17/18

Dyrektora ZPO Osieczany

z dnia 15.02.2018 r.

w sprawie ustalenia na rok szkolny 2018/19 terminów dotyczących rekrutacji, kryteriów naboru oraz liczby punktów za kryteria naboru do Przedszkola Samorządowego w Osieczanach

Na podstawie Zarządzenia Nr OA.0050.63.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice z dnia 27.03.2017 w związku z art. 154 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz.U. Z 2017 r. poz 59) Dyrektor Przedszkola Samorządowego w Osieczanach zarządza, co następuje:

§ 1

  1. Do publicznego przedszkola w Osieczanach przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze Gminy Myślenice.
  2. Rodzice dzieci uczęszczających już do przedszkola składają deklaracje o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego na kolejny rok szkolny.
  3. Postępowanie rekrutacyjne do przedszkola przeprowadza się co roku na kolejny rok szkolny na wolne miejsca w przedszkolu.
  4. Wniosek o przyjęciu dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego może być złożony do nie więcej niż trzech wybranych przedszkoli.

        

Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Osieczanach informuje o terminach rekrutacji do Przedszkola Samorządowego w Osieczanach .

1.Do 28 lutego 2018 roku Rodzice składają deklaracje o kontynuacji nauki   w przedszkolu na rok szkolny 2018/19
2.Od 01 marca 2018 do 30 marca 2018 roku termin – złożenia wniosku o przyjęcie do przedszkola.
3.Od 2 kwietnia 2018 do 13 kwietnia 2018 – weryfikacja przez komisję wniosków o przyjęcie do przedszkola.
4.16 kwietnia 2018 podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.
5.16 kwietnia 2018 do 20 kwietnia 2018 potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia   w postaci pisemnego oświadczenia
6.23 kwiecień 2018 podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych
7.Od 23 kwietnia do 30 kwietnia 2018 – termin postępowania uzupełniającego.

W celu uzyskania dodatkowych informacji proszę dzwonić do sekretariatu tel 12 272 08 79

Karty zgłoszeniowe do przedszkola i szkoły można odbierać w sekretariacie szkoły.

Regulamin rekrutacji dzieci do klasy pierwszej SP Osieczany  na rok szkolny 2018/19

 

 

Lp. Zadanie Termin
1 Komunikat o rozpoczęciu rekrutacji wydany przez Dyrektora SP Osieczany 01.03.2018 r.
2 Składanie przez rodziców wniosków o przyjęcie do klasy pierwszej do Dyrektora szkoły według wzoru określonego przez szkołę. 01.03.2018 r. - 31.03.2018 r.
3 Postępowanie rekrutacyjne przeprowadzane przez Komisję Rekrutacyjną powołaną przez Dyrektora szkoły 03.04.2018 r. - 07.04.2018 r.
4 Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do szkoły. 10.04.2018 r.
5 Rodzice zakwalifikowanych kandydatów zobowiązani są do złożenia wymaganych dokumentów i potwierdzenia woli podjęcia nauki w szkole.

10.04.2018 r – 14.04.2018 r

do godz. 14.00

6 Publikacja listy kandydatów przyjętych i     kandydatów nieprzyjętych do szkoły. 17.04.2018 r.
7 Sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia do szkoły (na wniosek rodzica kandydata) 17.04.2018 r. - 21.04.2018 r.
8 Postępowanie uzupełniające w razie miejsc wolnych 17.04.2018 r – 29.08.2018 r.

10 października uczniowie klasy I, II i III zawitali do znajomej zagrody wiejskiej i ich gospodarzy w Gruszowie. Tam  dzieci zapoznawały się z roślinami uprawianymi w gospodarstwie (warzywa  i  owoce). Oglądały warzywa w tunelu ogrodniczym, dowiedziały się w jaki sposób uzyskać nasiona pomidorów, ogórków  do wysiania na wiosnę. Obserwowały na polu rośliny okopowe oraz wskazywały na wybranych okazach jadalne części roślin. Widziały również kopiarkę, ułatwiającą zbiór ziemniaków.

Pani prowadząca zajęcia omówiła budowę i sposób działania maszyny.

Po pysznym poczęstunku (były naleśniki z jabłkami lub białym serem oraz kompot owocowy) czekały następne zajęcia. Dzieci dowiedziały jak powstaje chleb.

24  listopada  nasz  szkolny  zespół  muzyczny  wziął  udział  w  kolejnej  edycji  Gminnego  Konkursu  Pieśni  i  Piosenki  Patriotycznej  w  Głogoczowie, organizowanej  przez  Wiejski  Dom  Kultury  w  Głogoczowie. Zespół  tworzą: Magdalena  Węgrecka, Maja  Ruchlewicz, Elżbieta  Budzowska, Izabela  Bałucka, Karolina  Sopiak, Ewa  Pietrzkiewicz, Natalia  Stasiak, Julia  Tyrpa  i Dominika  Węgrecka. Dziewczętami  już  od  kilku  lat  opiekuje  się  pani  Agata  Kluska. W  tym  roku  zespół  wystąpił  w  dwóch  kategoriach – jako  duet  i  zespół  większy ( powyżej  ośmiu  osób ). Izabela  Bałucka  i  Dominika  Węgrecka  zdobyły  pierwsze  miejsce  po  wykonaniu  piosenek: „Dziś  do  ciebie  przyjść  nie  mogę”  i  „Sen  o  Warszawie”, natomiast  zespół  otrzymał  wyróżnienie  za  wykonanie  piosenki  „Niepodległa, niepokorna”. Gratulujemy  i  życzymy  dalszych  sukcesów!!!

 

Kadra pedagogiczna

ŻYŁA BOGUSŁAW

ŻYŁA BOGUSŁAW

Dyrektor
Historia, Zajęcia techniczne, Technika
BAJOR MAŁGORZATA

BAJOR MAŁGORZATA

Edukacja wczesnoszkolna
Ks. SEWERYN BOGUSŁAW

Ks. SEWERYN BOGUSŁAW

Religia
BOCHENEK IZABELA

BOCHENEK IZABELA

Wychowanie fizyczne, WDŻ.
FILUCIAK MARIA

FILUCIAK MARIA

Edukacja wczesnoszkolna
GÓRKA ALINA

GÓRKA ALINA

Matematyka, Zajęcia komputerowe
JAWORSKA BEATA

JAWORSKA BEATA

Muzyka, Plastyka
KLUSKA AGATA

KLUSKA AGATA

Język polski
LESZCZYŃSKA MARZENA

LESZCZYŃSKA MARZENA

Przyroda, Biblioteka
ŁAPCZYŃSKI HENRYK

ŁAPCZYŃSKI HENRYK

Język angielski
NIECKARZ JOANNA

NIECKARZ JOANNA

Edukacja wczesnoszkolna
WRÓBLEWSKI ROBERT

WRÓBLEWSKI ROBERT

Nauczanie indywidualne

1% dla Szkoły

procent

Galeria

Godziny otwarcia biblioteki

Poniedziałek    8.50 – 10.40    
                       11.35 – 12.00

Wtorek     10.40 – 14.00

Środa      8.00 – 10.35  
               11.50 – 12.30       
               13.25 – 14.10

Czwartek   12.40 – 14.35

Piątek     8.00 – 11.45