Działający  już  od  dwóch  lat  w  naszej  szkole  zespół  muzyczny  VIVO, którym  opiekuje  się  pani  Agata  Kluska, w  tym  roku  szkolnym  zadebiutował  w  nowym  składzie. Oprócz  Izabeli  Bałuckiej, Dominiki  Węgreckiej  i  Karoliny  Sopiak – które  należą  do  zespołu  od  samego  początku, do  grona  śpiewających  dołączyły: Magdalena  Węgrecka, Maja  Ruchlewicz, Natalia  Stasiak, Ewa  Pietrzkiewicz  i  Julia  Tyrpa. To  jeszcze  nie  koniec  zmian  w  składzie  zespołu, ponieważ  uczennice  z  klas  I – III  wykazały  duże  zainteresowanie  uczestnictwem  w  zajęciach  koła. W  tym  momencie  z  klas  młodszych  na  koło  uczęszcza  osiem  dziewczynek. Aby  pomóc  młodszym  uczennicom  w  opanowaniu  tekstów  i  piosenek, koło  odbywa  się  w  dwóch  grupach. W  czwartki  zajęcia  obejmują  pracę  z  młodszymi  dziewczynkami, a  w  piątki  ze  starszymi. Co  więcej  co  najmniej  raz  w  miesiącu – w  soboty -  odbywać  się  będą  spotkania  obecnego  składu  VIVO ( klasy  IV – VI )  z  dziewczętami, które  w  tym  momencie  kontynuują  naukę  w  gimnazjum. Pierwsze  z  takich  spotkań  odbyło  się  w  sobotę  ósmego  października, w  godzinach  10:00 – 12:00  w  budynku  szkoły  w  Osieczanach.

            Wszystkich  chętnych  do  śpiewania  zapraszamy!

vivonew

Kadra pedagogiczna

ŻYŁA BOGUSŁAW

ŻYŁA BOGUSŁAW

Dyrektor
Historia, Zajęcia techniczne, Technika
BAJOR MAŁGORZATA

BAJOR MAŁGORZATA

Edukacja wczesnoszkolna
Ks. SEWERYN BOGUSŁAW

Ks. SEWERYN BOGUSŁAW

Religia
BOCHENEK IZABELA

BOCHENEK IZABELA

Wychowanie fizyczne, WDŻ.
FILUCIAK MARIA

FILUCIAK MARIA

Edukacja wczesnoszkolna
GÓRKA ALINA

GÓRKA ALINA

Matematyka, Zajęcia komputerowe
JAWORSKA BEATA

JAWORSKA BEATA

Muzyka, Plastyka
KLUSKA AGATA

KLUSKA AGATA

Język polski
LESZCZYŃSKA MARZENA

LESZCZYŃSKA MARZENA

Przyroda, Biblioteka
ŁAPCZYŃSKI HENRYK

ŁAPCZYŃSKI HENRYK

Język angielski
NIECKARZ JOANNA

NIECKARZ JOANNA

Edukacja wczesnoszkolna
WRÓBLEWSKI ROBERT

WRÓBLEWSKI ROBERT

Nauczanie indywidualne

1% dla Szkoły

procent

Galeria

Godziny otwarcia biblioteki

Poniedziałek    8.50 – 10.40    
                       11.35 – 12.00

Wtorek     10.40 – 14.00

Środa      8.00 – 10.35  
               11.50 – 12.30       
               13.25 – 14.10

Czwartek   12.40 – 14.35

Piątek     8.00 – 11.45