REGULAMIN KORZYSTANIA Z BOISKA PRZY ZPO OSIECZANY

 1. Administratorem  boiska jest Dyrektor ZPO  Osieczany.
 2. Korzystający z obiektu są zobowiązani do przestrzegania niniejszego regulaminu oraz stosowania się do uwag Dyrektora ZPO Osieczany lub  pracowników szkoły.
 3. Boisko jest ogólnodostępne – klucze można otrzymać od:

Dyrektora ZPO Osieczany nr tel.

Tomasza Wójtowicza nr tel.

 1. Boisko jest czynne codziennie w godz. 8.00 – 22.00
 2. Boisko jest do dyspozycji  młodzieży szkolnej oraz dzieci z ZPO Osieczany od godz. 8.00 do 16. 00, pierwszeństwo mają zajęcia zorganizowane.
 3. Dopuszcza się możliwość rezerwacji korzystania z boiska u Dyrektora ZPO Osieczany, który ustala harmonogram i organizację tych zajęć.
 4. Wyposażenie i sprzęt sportowy znajdujący się na obiekcie należy użytkować zgodnie z przeznaczeniem.
 5. Warunkiem korzystania z obiektu jest posiadanie odpowiedniego stroju i .
 6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom i korzystania z boisk zgodnie z ich przeznaczeniem zabrania się:
 • używania butów piłkarskich z korkami (plastikowymi  i metalowymi)
 • wprowadzania i użytkowania sprzętu innego niż zgodnego z przeznaczeniem boiska np. rower, motorower, deskorolka, rolki itp.
 • niszczenia urządzeń sportowych i płyty boiska, 
 • palenia tytoniu i spożywania alkoholu,
 • zaśmiecania obiektu, wnoszenia opakowań szklanych,
 • przeszkadzania w zajęciach lub grze,
 • zakłócania porządku i używania słów wulgarnych,
 • wprowadzania zwierząt,
 • korzystania z boiska bez zgody Dyrektora ZPO Osieczany.

 1. Dyrektor ZPO Osieczany  w zależności od sytuacji może:
 • nakazać zmianę obuwia sportowego i stroju
 • zwrócić uwagę na niewłaściwe, niezgodne z regulaminem zachowanie i

nakazać opuszczenie terenu boiska i szkoły

 • wezwać policję
 • w sytuacji niekorzystnych warunków atmosferycznych zagrażających bezpieczeństwu zakazać korzystania z obiektu.
 1. Za zniszczenia powstałe w czasie korzystania z boiska odpowiedzialność materialną ponoszą osoby korzystające.

Regulamin zatwierdzony przez

Dyrektora ZPO Osieczany

                     Radę Rodziców ZPO Osieczany

Radę Sołecką wsi Osieczany

 Telefony alarmowe:

112 – centrum powiadamiania alarmowego

999 – pogotowie ratunkowe

998 – straż pożarna

997 – policja

Kadra pedagogiczna

ŻYŁA BOGUSŁAW

ŻYŁA BOGUSŁAW

Dyrektor
Historia, Zajęcia techniczne, Technika
BAJOR MAŁGORZATA

BAJOR MAŁGORZATA

Edukacja wczesnoszkolna
Ks. SEWERYN BOGUSŁAW

Ks. SEWERYN BOGUSŁAW

Religia
BOCHENEK IZABELA

BOCHENEK IZABELA

Wychowanie fizyczne, WDŻ.
FILUCIAK MARIA

FILUCIAK MARIA

Edukacja wczesnoszkolna
GÓRKA ALINA

GÓRKA ALINA

Matematyka, Zajęcia komputerowe
JAWORSKA BEATA

JAWORSKA BEATA

Muzyka, Plastyka
KLUSKA AGATA

KLUSKA AGATA

Język polski
LESZCZYŃSKA MARZENA

LESZCZYŃSKA MARZENA

Przyroda, Biblioteka
ŁAPCZYŃSKI HENRYK

ŁAPCZYŃSKI HENRYK

Język angielski
NIECKARZ JOANNA

NIECKARZ JOANNA

Edukacja wczesnoszkolna
WRÓBLEWSKI ROBERT

WRÓBLEWSKI ROBERT

Nauczanie indywidualne

1% dla Szkoły

procent

Galeria

Godziny otwarcia biblioteki

Poniedziałek    8.50 – 10.40    
                       11.35 – 12.00

Wtorek     10.40 – 14.00

Środa      8.00 – 10.35  
               11.50 – 12.30       
               13.25 – 14.10

Czwartek   12.40 – 14.35

Piątek     8.00 – 11.45