Pobierz oryginalny załącznik.

PLAN  PRACY  BIBLIOTEKI

na rok szkolny  2015/2016

PRACA PEDAGOGICZNA

Wspomaganie realizacji programów nauczania i wychowania, edukacji kulturalnej, informacyjnej    i medialnej uczniów, kształcenia ustawicznego i wszechstronnego rozwoju ucznia. 

Godziny otwarcia biblioteki szkolnej

2015/16

Poniedziałek    8.50 – 10.40     i     11.35 – 12.00

Wtorek     10.40 – 14.00

Środa      8.00 – 10.35   i    11.50 – 12.30    i   13.25 – 14.10

Czwartek   12.40 – 14.35

Piątek     8.00 – 11.45

1% dla Szkoły

procent

Galeria

Godziny otwarcia biblioteki

Poniedziałek    8.50 – 10.40    
                       11.35 – 12.00

Wtorek     10.40 – 14.00

Środa      8.00 – 10.35  
               11.50 – 12.30       
               13.25 – 14.10

Czwartek   12.40 – 14.35

Piątek     8.00 – 11.45