Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2019/2020 pozytywnie zaopiniowane przez Radę Rodziców oraz Samorząd Uczniowski:

  • 2, 3 stycznia 2020 r.
  • 21, 22, 23 kwietnia 2020 r. (egzamin ósmoklasisty)
  • 12 czerwca 2020 r.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego