Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek

7:40 – 8:00      dół

                      góra

H. Łapczyński A. Górka A. Kluska M. Filuciak J. Nieckarz
M. Leszczyńska M. Filuciak H. Łapczyński M. Bajor M. Leszczyńska

8:45 – 8:55      dół

                       góra

A. Kluska A. Górka M. Podczerwiński M. Leszczyńska A. Kluska
B. Jaworska J. Nieckarz J. Nieckarz M. Bajor M. Bajor

9:40 – 9:50       dół

                       góra

B. Jaworska A. Górka M. Podczerwiński A. Kluska A. Kluska
M. Filuciak J. Nieckarz J. Nieckarz M. Bajor M. Bajor

10:35 – 10:45   dół

                       góra

A. Górka A. Górka M. Podczerwiński A. Kluska A. Kluska
M. Filuciak J. Nieckarz J. Nieckarz M. Bajor M. Bajor

11:30 – 11:50   dół

                        góra

H. Łapczyński A. Górka M. Łeszczyńska A. Kluska I. Bochenek
M. Bajor M. Podczerwiński A. Górka M. Filuciak J. Nieckarz

12:35 – 12:40   dół

                        góra

H. Łapczyński I. Bochenek H. Łapczyński A. Górka A. Kluska
M. Filuciak H. Łapczyński M. Filuciak M. Filuciak J. Nieckarz

13:25 – 13:30   dół

                       góra

M. Podczerwiński A. Górka H. Łapczyński I. Bochenek H. Łapczyński
M. Bajor ---------------------- A. Górka ---------------------- ----------------------

14:15 – 14:20   dół

                        góra

A. Kluska I. Bochenek H. Łapczyński H. Łapczyński H. Łapczyński
---------------------- ---------------------- ---------------------- ---------------------- ----------------------

15:05 – 15:10     dół

                        góra

A. Kluska I. Bochenek ---------------------- H. Łapczyński ----------------------
---------------------- --------------------- ---------------------- ---------------------- ----------------------

1% dla Szkoły

procent

Galeria

Godziny otwarcia biblioteki

Poniedziałek    8.50 – 10.40    
                       11.35 – 12.00

Wtorek     10.40 – 14.00

Środa      8.00 – 10.35  
               11.50 – 12.30       
               13.25 – 14.10

Czwartek   12.40 – 14.35

Piątek     8.00 – 11.45