Termin Zadanie
1 września 2015 r. Rozpoczęcie roku szkolnego i rocznica rozpoczęcia II wojny światowej
 08.09.2015 r. Zebrania z rodzicami

28.09.2015 r.

Święto patrona szkoły i ślubowanie klas pierwszych  M Bajor, M Podczerwiński,             I Bochenek, B Jaworska

13.10.2015 r.

Uroczystości związane z Dniem Edukacji Narodowej
14.10.2015 r. Dzień wolny od zajęć
10.11.2015 r. Szkolne obchody Narodowego Święta Niepodległości
drugi tydzień listopada –           12.11. 2015 r. Zebrania z rodzicami
trzeci tydzień listopada Akcja podaruj zabawkę przedszkolakom
26.11.2015 r. Andrzejki
Pierwszy tydzień  grudnia 2015 r. Mikołajki szkolne –  wyjazd do teatru lub kina
22.12.2015 r. Wigilia szkolna
23.12 2015 r.– 03.01.2016 r. Zimowa przerwa świąteczna
12.01.2016 Posiedzenie klasyfikacyjne rady pedagogicznej
14.01. 2016 r. Zebrania z rodzicami
18.01.2016 r. - 31.01.2016 r. Ferie zimowe
 01.02.2016 r. Rozpoczęcie II semestru
16.02.2016 r. Walentynki i Zabawa karnawałow
X/15, XI/15, I/16,III/16 Terminy planowanych próbnych sprawdzianów szóstoklasistów

24.03.- 29.03.2016 r.

Wiosenna przerwa świąteczna

05.04.2016 r. Sprawdzian szóstoklasistów
Trzeci tydzień kwietnia Powitanie wiosny
Trzeci  tydzień kwietnia Dzień otwarty dla rodziców
19.05.2016 r. Zebrania z rodzicami
04.06 lub 18.06 Piknik rodzinny/dzień dziecka + Dzień matki i ojca

08 – 10.06.2016 r.

Wycieczki szkolne kl IV - VI

26.06.2015 Boże Ciało
08.06 – 16.06.2016 r. Procedura wystawiania rocznych ocen klasyfikacyjnych
17.06.2016 r. Posiedzenie klasyfikacyjne rady pedagogicznej
 22.06.2015 r. Dzień sportu
II poł. czerwca 2016 r. Odebranie z okręgowej komisji egzaminacyjnej zaświadczeń o wynikach sprawdzianu szóstoklasistów
24 czerwca 2016 r. Uroczyste zakończenie roku szkolnego
28.06.2016 r. Konferencja podsumowująca rok szkolny

14.10.2015 r.

02.11.2016 r.

05.04.2016 r.

02.05.2016 r.

27.05.2016 r.

Dodatkowe dni wolne od zajęć ustalone wspólnie z Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców

1% dla Szkoły

procent

Galeria

Godziny otwarcia biblioteki

Poniedziałek    8.50 – 10.40    
                       11.35 – 12.00

Wtorek     10.40 – 14.00

Środa      8.00 – 10.35  
               11.50 – 12.30       
               13.25 – 14.10

Czwartek   12.40 – 14.35

Piątek     8.00 – 11.45