26.03.2020 r.

Temat Przez lądy i oceany

Interaktywne ćwiczenia:

https://wordwall.net/play/1055/392/310

https://wordwall.net/play/1055/510/357

02.04.2020 r.

Temat Pierwsze podróże geograficzne

16.04.2020 r.

KRAJOBRAZY POLSKI TEST

KARTA ODPOWIEDZI

23.04.2020 r.

Temat Pogoda a klimat

Film:

https://epodreczniki.pl/a/film/DNAcB9mN3

30.04.2020 r.

Temat Strefy klimatyczne i krajobrazowe na Ziemi

załącznik 1 Mapa stref klimatycznych

załącznik 2 Mapa stref krajobrazowych

07.05.2020 r.

Temat W wilgotnym lesie równikowym

14.05.2020 r.

Temat Krajobraz sawanny

21.05.2020 r.

Temat Krajobraz pustyń gorących

28.05.2020 r.

Temat Krajobraz śródziemnomorski

4.06.2020 r.

Temat Lasy liściaste strefy umiarkowanej

25.06.2020 r.

Temat Krajobraz stepów