Inspektor Ochrony Danych Osobowych w  ZPO Osieczany

Krzysztof Dybeł
e-mail:
iod@myslenice.pl