W załączniku znajduje się plan lekcji poszczególnych klas.