Od 01 marca 2019r. do 30 marca 2019r.dostępne będą elektroniczne Wnioski o przyjęcie dziecka do przedszkola na stronie;

 

https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/myslenice

 

Wnioski należy wypełnić w nieprzekraczalnym terminie zgodnie ze wskazówkami systemu „NABÓR VULCAN”
Wygenerowane, wydrukowane i podpisane Wnioski wraz z załącznikami należy złożyć w wersji papierowej wyłącznie do przedszkola pierwszego wyboru (1 preferencji) w nieprzekraczalnym terminie do 30 marca 2019r. do godz. 15.00
8 kwietnia 2019r. o godz. 1200 zostaną podane do publicznej wiadomości listy zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych kandydatów.
do 12 kwietnia Rodzice potwierdzają wolę przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia
15 kwietnia Przedszkole podaje do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

W razie problemów z elektroniczną rekrutacją można uzyskać pomoc w sekretariacie Przedszkola