1% podatku

SZANOWNI PAŃSTWO!

Początek roku to czas nowych postanowień i planów.

 Nasza placówka  ma też mnóstwo pomysłów, które chciałaby zrealizować. Z wszystkich ról jakie pełni szkoła, najważniejszą  jest kształcenie młodych ludzi. W związku z tym pragniemy poprawić komfort i warunki nauczanie uczniów.

Bez Waszej pomocy nie damy rady!!!

Dlatego podobnie jak w latach ubiegłych zwracamy się do Państwa, Waszych znajomych i rodziny z gorącą prośbą o przekazanie 1% podatku dochodowego na rzecz naszej placówki.

Środki uzyskane w ten sposób pragniemy wykorzystać na zakup tablic multimedialnych dla klasy I i II. 

Jeśli nie mają Państwo innej konkretnej osoby w potrzebie,

to wypełniając roczne rozliczenie podatkowe,  w rubryce

“Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego(OPP)” prosimy wpisać:

Numer KRS:                   0000270261
Wnioskowana kwota:      wartość możliwego odpisu
Wyrażam zgodę:            zaznaczyć lub nie zgodę na przekazanie danych osobowych OPP
Cel szczegółowy:            SP Osieczany 2044

.

Mamy nadzieję, że nasza prośba o przekazanie 1% podatku na rzecz dzieci z naszej szkoły spotka się ze zrozumieniem z Państwa strony.

W imieniu uczniów, rodziców, nauczycieli, pracowników oraz Dyrekcji

składamy z serca płynące podziękowania

za każdą pomoc udzieloną naszej szkole.