ŚWIĘTO PATRONA SZKOŁY

W dniu 27 września 2019 r. w Szkole Podstawowej im. Obrońców Warszawy w Osieczanach obchodzono Święto Patrona.

Uroczystości rozpoczęła msza święta odprawiona w Kościele Parafialnym. Następnie nauczyciele, uczniowie, rodzice oraz zaproszeni goście zebrali się w budynku Szkoły. Wśród nich byli przedstawiciele organu prowadzącego w osobach Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice Pana Jarosława Szlachetki oraz Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Pani Renaty Marzec.

Dyrektor Łukasz Drewienkiewicz w swoim przemówieniu nawiązał do rocznicy kapitulacji Warszawy, przypadającej na 28 września i konieczności kultywowania pamięci o jej Obrońcach, których imię nadano Szkole. Podziękował również za udzielone mu zaufanie, związane z powierzeniem stanowiska kierowniczego i zadeklarował działania na rzecz osiągnięcia jak najwyższych standardów w zakresie kształcenia, wychowania oraz organizacji Szkoły.

Po wystąpieniu Dyrektora głos zabrał Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice Jarosław Szlachetka, który także odniósł się do polskich bohaterów narodowych z okresu II wojny światowej. W dalszej części powitał uczniów klasy I, którzy mieli przystąpić do ślubowania oraz podziękował dotychczasowemu Dyrektorowi, Panu Bogusławowi Żyle za wieloletnią pracę na rzecz Szkoły. Ponadto, złożył życzenia społeczności szkolnej w związku z obchodzonym świętem.

Po przemówieniach przyszedł czas na występ artystyczny poświęcony Obrońcom Warszawy, przygotowany przez uczniów klasy VII oraz działającą w Szkole grupę wokalną.

Ostatnim punktem programu było uroczyste ślubowanie pierwszoklasistów i akt symbolicznego pasowania ich na uczniów.

Po części oficjalnej odbyło się spotkanie klas z wychowawcami oraz grona pedagogicznego i pracowników Szkoły z zaproszonymi gośćmi.

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Obrońców Warszawy w Osieczanach składa serdeczne podziękowania nauczycielom, pracownikom, uczniom oraz rodzicom zaangażowanym w organizację Święta Patrona, a także wszystkim gościom, którzy swoją obecnością zaszczycili społeczność szkolną w tym szczególnym dniu.

PIŁKARZE SZKOŁY PODSTAWOWEJ W OSIECZANACH NA III MIEJSCU W GMINIE MYŚLENICE

W dniu 24 września 2019 r. w hali widowiskowo-sportowej w Myślenicach odbyły się Igrzyska Dzieci w halowej piłce nożnej chłopców. W zawodach wzięło udział 12 drużyn, reprezentujących szkoły podstawowe z Gminy Myślenice.

Piłkarze Szkoły Podstawowej w Osieczanach w rozgrywkach grupowych bezbramkowo zremisowali z zespołem Szkoły Podstawowej w Trzemeśni i zwyciężyli w spotkaniach ze Szkołą Podstawową nr 2 w Myślenicach 1:0 oraz ze Szkołą Podstawową w Polance 2:0. Taki bilans pozwolił im na zajęcie I miejsca w grupie i awans do fazy finałowej, w której ulegli Szkole Podstawowej nr 3 w Myślenicach w stosunku 0:2 i zremisowali z triumfatorem turnieju – Szkołą Podstawową w Krzyszkowicach 0:0.

Miejsce na podium w mocno obsadzonych zawodach w piłce nożnej, w której poziom rywalizacji jest bardzo wysoki należy uznać za duży sukces. Wszystkim zawodnikom Szkoły Podstawowej w Osieczanach należą się słowa uznania za ambitną postawę i uzyskany wynik sportowy. Należy nadmienić, że świetnie w bramce spisywał się Kamil Filuciak, który wieloma udanymi interwencjami w znacznym stopniu przyczynił się do osiągnięcia całej drużyny.
Gratulujemy!

Skład Szkoły Podstawowej w Osieczanach:
Kamil Filuciak, Tymoteusz Hankus, Jakub Włoch, Filip Batko, Piotr Cygan oraz Wojciech Kucharski, Kacper Chrzanowski

Opiekunowie: Izabela Bochenek, Dyrektor Łukasz Drewienkiewicz

MASZT NA FLAGĘ PAŃSTWOWĄ

Przed budynkiem Zespołu Placówek Oświatowych im. Obrońców Warszawy w Osieczanach został zainstalowany maszt na flagę państwową.

Zadanie zrealizowano ze środków budżetu Województwa Małopolskiego w ramach wsparcia wychowania patriotycznego i budowania wspólnoty narodowej.

SZLAKAMI WALK PARTYZANCKICH

W dniu 14 września 2019 r. grupa uczniów Szkoły Podstawowej im. Obrońców Warszawy w Osieczanach wraz z pocztem sztandarowym, pod opieką Pani Marzeny Leszczyńskiej, Pana Bogusława Żyły i Dyrektora Łukasza Drewienkiewicza uczestniczyła w XXIX Małopolskim Zlocie Szlakami Walk Partyzanckich. Przedsięwzięcie, jak co roku, organizowane było w Porębie na Suchej Polanie i miało na celu uczczenie pamięci partyzantów oraz mieszkańców okolicznych miejscowości, którzy polegli w walce z hitlerowskim okupantem w czasie II wojny światowej.

Program części oficjalnej obejmował uroczystą mszę świętą w intencji ofiar z udziałem pocztów sztandarowych, Apel Poległych oraz złożenie wieńców pod pomnikiem przez przedstawicieli władz lokalnych i instytucji działających na terenie Ziemi Myślenickiej.

Następnie uczestnicy mogli wziąć udział w imprezach towarzyszących i skorzystać z ogniska turystycznego.

TYDZIEŃ WYCHOWANIA

We  wtorek  10.09.2019r. dzieci  z  klas  IV do  VIII  ze  szkół  podstawowych  w  Osieczanach  i  Drogini  w  ramach  „TYGODNIA  WYCHOWANIA”  uczestniczyły  w  warsztatach, których  celem  było  budowanie  postaw  prospołecznych  oraz  umiejętności  pomocy  innym.

            Warsztaty  odbywały  się  przy  Kościele  pod  wezwaniem  Św. Wojciecha  w  Osieczanach. Podczas  zajęć  uczniowie  spotkali  się  z  zaproszonymi  gośćmi. Raper  Boski  poprowadził  prelekcję  na  temat  relacji  międzyludzkich, wartościowych  autorytetów  a  także  rozsądnego  korzystania  z  telefonu  i  Internetu. Oprócz  tego  odbyło  się  spotkanie  z  misjonarką  przebywającą  na  co  dzień  w  Peru, która  opowiedziała  o  pomocy  wśród  najbiedniejszych, żyjących  w  slumsach  południowej  Limy. Kolejnym  zaproszonym  gościem  był  pan  Andrzej  Kobiałka – przedstawiciel  Straży  Miejskiej, który  pokazywał  dzieciom  na  czym  polega  współdziałanie  w  grupie. Ostrzegał  także  przed  podejmowaniem  ryzykownych, nieprzemyślanych  zachowań.

            Dzięki  gościnności  organizatora  imprezy – Księdza  Proboszcza  Bogusława  Seweryna – uczniowie  mieli  okazję  nie  tylko  zastanowić  się  nad  większymi  i  mniejszymi  problemami  współczesnego  świata, ale  też  w  sposób  miły  i  przyjemny  zintegrować  się  ze  swoimi  rówieśnikami  z  sąsiedniej  szkoły.

UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2019 / 2020

UROCZYSTE  ROZPOCZĘCIE  ROKU  SZKOLNEGO  2019 / 2020

            W dniu  02.09.2019 r.  po  mszy  świętej  sprawowanej  przez  Księdza  Proboszcza  Bogusława  Seweryna  zgromadziliśmy  się  w  budynku  Szkoły Podstawowej  im. Obrońców  Warszawy  w  Osieczanach   w  celu  zainaugurowania  nowego  roku  szkolnego  2019 / 2020.

            Zebranych  uczniów, rodziców  i  nauczycieli  powitał  nowy  Dyrektor  Szkoły – mgr  Łukasz  Drewienkiewicz. Po  wprowadzeniu  pocztu  sztandarowego, odśpiewaniu  hymnu  i  uczczeniu  minutą  ciszy  zdarzeń  związanych  z  wybuchem  II  wojny  światowej, Pan  Dyrektor przedstawił  zebranym  siebie  oraz  swoją  koncepcję  funkcjonowania i rozwoju Szkoły. Zabrali  także  głos  reprezentanci  Rady  Rodziców, którzy  złożyli  podziękowania  dotychczasowemu  Dyrektorowi  Szkoły – Panu  Bogusławowi  Żyle  i  przywitali  jego  następcę. Po  części  oficjalnej  uczniowie  udali  się  do  klas  na  spotkania  ze  swoimi  wychowawcami.

            W  nowym  roku  szkolnym  życzymy  Wszystkim entuzjazmu  do  pracy, wytrwałości  w  pokonywaniu  trudności, cierpliwości, uśmiechu  i  wielu  sukcesów!

Plan lekcji

Plan lekcji zostanie zaktualizowany i umieszczony na stronie internetowej w najbliższym czasie wraz z dyżurami na konsultacje dla rodziców.