“MIKOŁAJ W SZPITALU”

Serdeczne podziękowania dla wszystkich uczniów, rodziców oraz nauczycieli, którzy zaangażowali się w akcję charytatywną “Mikołaj w szpitalu”.

Zebrane prezenty zostały przekazane do Klubu Wolontariatu Myślenice i trafią do potrzebujących pacjentów Szpitala Powiatowego.

LEKCJA HISTORII W OBOZIE AUSCHWITZ – BIRKENAU

W dniu 15 listopada 2019 r. uczniowie klasy VIII Szkoły Podstawowej im. Obrońców Warszawy w Osieczanach pod opieką wychowawcy i nauczyciela historii, Pana Bogusława Żyły zwiedzili były niemiecki nazistowski obóz koncentracyjny i zagłady Auschwitz-Birkenau.

Wycieczkę zorganizowano wspólnie ze szkołami podstawowymi z Drogini i Zasani.

Obiekt wpisany jest na listę UNESCO. Tereny największego hitlerowskiego obozu zagłady w Oświęcimiu stały się symbolem Holocaustu. Obecnie są w całości udostępnione zwiedzającym. Dla właściwego zapoznania się z tym miejscem niezbędne jest odwiedzenie obu części obozu – Auschwitz i Birkenau.

Auschwitz jest dla świata symbolem terroru i ludobójstwa. Utworzony został przez Niemców w połowie 1940 roku na przedmieściach Oświęcimia. Początkowo był miejscem przetrzymywania głównie Polaków jako więźniów politycznych, a od 1942 roku stał się równocześnie jednym z kilku ośrodków ostatecznego rozwiązania kwestii żydowskiej – niemieckiego planu zlikwidowania Żydów zamieszkujących okupowane przez III Rzeszę tereny. Ostatecznie w obozie Auschwitz straciło życie ponad 1,1 mln ludzi.

Birkenau w pobliskiej Brzezince powstał dla masowej zagłady Żydów. Na wielkim obszarze stoją tu rzędy drewnianych baraków, w których przetrzymywano więźniów, a na samym końcu zobaczyć można ruiny komór gazowych z krematoriami, szybko likwidowanymi przez Niemców pod koniec wojny.

WARSZTATY NA TEMAT BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM

12 listopada 2019 r. dzieci z przedszkola oraz uczniowie klasy I Zespołu Placówek Oświatowych w Osieczanach uczestniczyli w warsztatach poświęconych bezpieczeństwu w ruchu drogowym, które zostały przeprowadzone przez Panią Patrycję Litwę ze Straży Miejskiej w Myślenicach.

Podczas zajęć poruszono m.in. kwestię właściwego poruszania się na przejściu dla pieszych, a także zwracania uwagi na znaki drogowe oraz sygnalizację świetlną.

Ponadto, prowadząca warsztaty przedstawiła dzieciom jak należy się zachować w razie niebezpiecznych sytuacji, takich jak napotkanie bezpańskiego psa czy nieznajomej osoby, proponującej np. podwiezienie samochodem.

Uczestnicy zajęć otrzymali także elementy odblaskowe, poprawiające ich widoczność dla kierowców.

 

AKADEMIA Z OKAZJI ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI

W dniu 12 listopada 2019 r. uczniowie Szkoły Podstawowej im. Obrońców Warszawy w Osieczanach pod opieką Pana Dariusza Roga przygotowali występ artystyczny z okazji 101 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, w trakcie którego przedstawili najważniejsze fakty historyczne związane z tym wydarzeniem.

Nie zabrakło również pieśni patriotycznych, odśpiewanych przez działającą w Szkole grupę wokalną, prowadzoną przez Panią Agatę Kluskę.

GMINNE OBCHODY ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI W OSIECZANACH

11 listopada 2019 r. w Osieczanach na Kopcu Józefa Piłsudskiego odbyła się uroczystość patriotyczna z okazji Narodowego Święta Niepodległości, organizowana przez Miasto i Gminę Myślenice.

Zespół Placówek Oświatowych im. Obrońców Warszawy reprezentował poczet sztandarowy oraz liczna grupa uczniów pod opieką Pani Agaty Kluski, Pana Bogusława Żyły oraz Dyrektora Łukasza Drewienkiewicza, która podczas uroczystości odśpiewała hymn państwowy.

SZKOŁA DO HYMNU

W dniu 8 listopada 2019 r. Szkoła Podstawowa im. Obrońców Warszawy w Osieczanach włączyła się w akcję Ministerstwa Edukacji Narodowej “Szkoła do hymnu”, organizowanej z okazji Święta Niepodległości.

W ramach akcji o symbolicznej godzinie 11.11 uczniowie wspólnie z Dyrekcją i nauczycielami odśpiewali cztery zwrotki hymnu narodowego.

Przedsięwzięcie stanowiło kontynuację ubiegłorocznej inicjatywy “Rekord dla Niepodległej”, w której uczestniczyli uczniowie oraz nauczyciele blisko 24 tys. placówek w kraju i za granicą.

AKCJA CHARYTATYWNA “MIKOŁAJ W SZPITALU”

Szkoła Podstawowa im. Obrońców Warszawy w Osieczanach, włączając się w akcję Klubu Wolontariatu Myślenice „Mikołaj w Szpitalu”, organizuje zbiórkę na rzecz pacjentów.
Zbierane są np. szampon, żel pod prysznic, mydło, skarpety, ręczniki, słodycze, zabawki. Potrzebne są również torebki na prezenty.

Przedmioty prosimy przekazywać do Pana Bogusława Żyły do dnia 15 listopada 2019 r.

DZIENNIK ELEKTRONICZNY

Informujemy, że w Szkole działa już dziennik elektroniczny.

Uczniowie otrzymają loginy i hasła startowe od wychowawców.

Rodzice mogą odbierać dane dostępowe do dziennika elektronicznego od wychowawców indywidualnie w godzinach dyżurów dla rodziców lub podczas zebrania z rodzicami w dniu 21 listopada 2019 r.

Link do dziennika elektronicznego: https://portal.librus.pl/rodzina