DOKUMENTY DO POBRANIA DLA RODZICÓW

Karta zapisu żywienie , czesne

Karta zapisu dziecka na świetlicę oraz informacja o przetwarzaniu danych osób upoważnionych do odbioru ze świetlicy

Zał. do karty zapisu (żywienie, czesne) Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w związku zawarciem umowy na dożywianie

Deklaracja zgody na udział w Programie dla szkół

Wypełnione dokumenty należy przekazać wychowawcom klas na początku roku szkolnego.

HARMONOGRAM ROZPOCZĘCIA ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

Godz. 8.30: klasy I – III

klasa

I

II

III

wychowawca

B. Leśniak

M. Filuciak

M. Bajor

sala

gimnastyczna

2

1

Godz. 10.00: klasy IV – VIII

klasa

IV

V

VI

VII

VIII

wychowawca

B. Żyła

A. Kluska

I. Bochenek

D. Róg

M. Leszczyńska

sala

7

komp.

4

5

6

UWAGI:

  1. Po wejściu do szkoły należy zdezynfekować dłonie.
  2. W przestrzeni wspólnej budynku szkoły należy stosować osłonę ust i nosa.

 

Godz. 18.00: msza święta w Kościele Parafialnym w Osieczanach

INFORMACJA DLA RODZICÓW UCZNIÓW KLASY I

Spotkanie organizacyjne dla rodziców uczniów klasy I odbędzie się w dniu 25 sierpnia 2020 r. (wtorek) o godz. 16.00.
 
W związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 prosimy o stosowanie osłony ust i nosa na terenie szkoły oraz pozostałych zasad higieny i bezpieczeństwa.

DZIAŁANIA MEN W ZAKRESIE ORGANIZACJI ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

W dniu 5 sierpnia 2020 r. Minister Edukacji Narodowej Dariusz Piontkowski przedstawił działania ministerstwa podejmowane w zakresie organizacji roku szkolnego 2020/2021 w warunkach epidemii.