ŚWIĘTO PATRONA SZKOŁY

25 września 2020 r.

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

Klasa

Godz.

Program

Uwagi

I

8.30 – 9.40

Występ artystyczny Na sali gimnastycznej z udziałem rodziców/opiekunów z zachowaniem zasady: 1 rodzic/opiekun z dzieckiem
Ślubowanie
Pasowanie na ucznia

9.40 – 11.20

Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze     

z wychowawcą

 

II

7.50 – 11.20

Zajęcia opiekuńczo – wychowawcze     

z wychowawcą

Legendy związane z Warszawą, konkurs pięknego czytania, prace plastyczne

III

7.50 – 11.20

Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze     

z wychowawcą

Projekcja filmu edukacyjnego (lektura szkolna), prace plastyczne

IV – VIII

8.00 – 11.30

Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze     

z nauczycielami według planu lekcji

Prace plastyczne o tematyce II wojny światowej, projekcja filmów edukacyjnych
 

11.50 – 16.00

Zajęcia świetlicowe  

PROCEDURY I ZASADY BEZPIECZEŃSTWA W ZWIĄZKU Z ZAPOBIEGANIEM, PRZECIWDZIAŁANIEM I ZWALCZANIEM COVID-19

Procedury i zasady bezpieczeństwa w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 obowiązujące w Zespole Placówek Oświatowych w Osieczanach:

PROCEDURY I ZASADY BEZPIECZEŃSTWA W ZWIĄZKU Z ZAPOBIEGANIEM, PRZECIWDZIAŁANIEM I ZWALCZANIEM COVID-19

Podstawa prawna:

paragraf 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. nr 6 poz. 69 z późn. zm.);

Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 1239);

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 lutego 2020 w sprawie zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 (Dz. U. z 2020 r. poz. 325)