Powrót dzieci do szkoły.

Sytuacja epidemiczna na tyle się poprawia, że w reżimie sanitarnym i przy zachowaniu podstawowych zasad bezpieczeństwa wracamy do normalnej pracy szkół. Dzięki decyzji rządu stopniowo, przez cały maj, do stacjonarnej pracy będą wracały poszczególne szkoły i placówki. 

Ogólne zasady, czyli kto i kiedy wraca do nauki stacjonarnej

  • Od 4 maja br. uczniowie klas I-III szkół podstawowych na terenie całego kraju wracają  do nauki stacjonarnej w szkole. 

Uwaga! Działalność pozostałych szkół i placówek do 16 maja br. pozostaje bez zmian (kształcenie na odległość), w tym również w zakresie praktycznej nauki zawodu.

  • Od 17 maja br. uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych, placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego przechodzą na naukę w tzw. systemie hybrydowym (50 proc./50 proc.). 
  • Od 31 maja br. wszyscy uczniowie i słuchacze uczą się już stacjonarnie w szkołach i placówkach.

Światowy Dzień Sprzeciwu wobec bicia dzieci

Szanowni Rodzice w związku z Światowym Dniem Sprzeciwu wobec Bicia Dzieci
poniżej przesyłamy link z  dostępem do krótkiego filmiku dla Państwa.

https://drive.google.com/file/d/1fDJI3e2ia3gquCnv0pNqGL9ruNzC7KX7/view?fbclid=IwAR01P9AxSEzMvxxgVRnNh0TSJuxvM8olz1mq05wl9-kyR2bRe9urF0DFisk

Odpłatność za obiady

W związku z powrotem dzieci z klas IIII do szkoły od 26 kwietnia, bardzo prosimy o uregulowanie należności za obiady w nieprzekraczalnym terminie tj. do 30.04.2021 r.( kwotę należną podamy dzieciom w poniedziałek).

Bardzo dziękujemy.

Zmiany na czasie…
Wszyscy wiemy, jak bardzo ważne – nie tylko w czasie pandemii – jest nasze bezpieczeństwo i zdrowie. Pomógł nam o nie zadbać pan Konrad Wójcik, który nieodpłatnie zamontował w sekretariacie szkoły szybę ochronną. Nie tylko jej estetyczny wygląd jest ważny, ale przede wszystkim funkcja, którą spełnia – jak sama jej nazwa na to wskazuje. Dzięki tak profesjonalnie zamontowanemu zabezpieczeniu wszyscy odwiedzający nasz sekretariat i pracujący w nim – będą mogli czuć się komfortowo i bezpiecznie.
Panu Konradowi serdecznie dziękujemy, życząc zdrowia i uśmiechu każdego dnia 🙂

Małopolska Tarcza Antykryzysowa

Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny

„Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny. Cyfryzacja szkół i placówek oświatowych” – kolejne laptopy dla uczniów w ramach Pakietu Edukacyjnego

Gmina Myślenice pozyskała kolejne środki w ramach programu grantowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego pod nazwą „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny. Cyfryzacja szkół i placówek oświatowych” w Ramach 10 Osi Priorytetowej Wiedza I Kompetencje Działanie 10.1 Rozwój Kształcenia ogólnego Poddziałanie 10.1.6 Cyfryzacja Szkół Prowadzących Kształcenie Ogólne Typ A. Granty na zakup sprzętu do nauki zdalnej – Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.

Celem głównym projektu jest wsparcie realizacji zajęć dydaktycznych w szkołach podstawowych, ponadpodstawowych oraz placówkach systemu oświaty prowadzących kształcenie ogólne (z wyłączeniem szkół zawodowych) poprzez zakup przez organy prowadzące publiczne i niepubliczne szkoły podstawowe, ponadpodstawowe oraz placówki systemu oświaty prowadzące kształcenie ogólne sprzętu komputerowego umożliwiającego zdalne nauczanie, w związku z zagrożeniem i skutkami COVID-19.

Realizacja projektu pn.:  „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny. Cyfryzacja szkół i placówek oświatowych” stanowi bezpośrednią odpowiedź na wyzwania dla oświaty w Małopolsce w zakresie pomocy uczniom w przejściu z tradycyjnego stacjonarnego modelu kształcenia na model zdalnego nauczania w oparciu o narzędzia cyfrowe.

Dofinansowanie na zakup laptopów wyniosło 74 999,87 zł.

Pozyskane przez Gminę środki pozwoliły na zakup kolejnych 28 komputerów dla uczniów 18 szkół podstawowych z terenu Miasta i Gminy Myślenice z czego 1 laptop trafił do naszej szkoły.


Całkowita wartość zakupionych komputerów to 74 390,40 zł, a dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego pokryło całą kwotę.  

ZPO Osieczany otrzymały jeden laptop.

Rekrutacja uzupełniająca!

Rekrutacja uzupełniająca do Przedszkola Samorządowego w Osieczanach rozpoczyna się od 20.04.2021 godzi. 8.00 i trwa do 22.04.2021 do godz 12.00. Rodzice składają wniosek poprzez system rekrutacyjny po zalogowaniu ( tak samo jak przy rekrutacji)

Zebranie z rodzicami on-line

Zebrania odbędą się za pośrednictwem platfomy Webex

klasa  I 16.15 Wtorek 20.04

klasa  II – 17.30 Środa 21.04

klasa  III  – 17.00 Środa 21.04 

klasa  IV – 19:00 Czwartek – 22.04.

klasa  V – 17:00 Czwartek – 22.04.

klasa  VI – 17:30 Czwartek – 22.04.

klasa  VII – 18:00 Czwartek – 22.04.

klasa  VIII – 18:30 Czwartek – 22.04.