Nauczyciele i pracownicy

Nauczyciele:

LP

Nazwisko i imię

Zajęcia edukacyjne

1

Lilianna MItana – Dyrektor Chemia

2

Bajer Ewa Wychowanie przedszkolne

3

Olesek Grażyna Wychowanie przedszkolne

4

Olesek Małgorzata Wychowanie przedszkolne

5

Bajor Małgorzata Edukacja wczesnoszkolna

6

Filuciak Maria Edukacja wczesnoszkolna

7

Leśniak Beata Edukacja wczesnoszkolna

8

Nieckarz Joanna Edukacja wczesnoszkolna

9

Batko Agata Religia

10

Bochenek Grzegorz Doradztwo zawodowe

11

Bochenek Izabela Wychowanie fizyczne, WDŻ

12

Birnbaum Katarzyna Edukacja dla bezpieczeństwa

13

Burtan Katarzyna Język angielski

14

Górka Alina Matematyka

15

Gradek Ewa Język niemiecki

16

Jaworska Beata Muzyka, Plastyka

17

Kluska Agata Język polski

18

Kurowska Bernadetta Fizyka, Matematyka

19

Leszczyńska Marzena Przyroda, Biologia

20

Róg Dariusz Informatyka, Matematyka, Wychowanie fizyczne

21

Skowronek Małgorzata Chemia

22

Żyła Bogusław Historia, Technika

Bibliotekarz:

Leszczyńska Marzena

Pedagog:

Gorczyca Jolanta

Pomoc nauczyciela w przedszkolu:

  1. Leszczyńska Anna
  2. Zawiejska Edyta

Pracownicy administracji:

  1. Głuś Jolanta – Referent
  2. Kalisz Halina – Intendent

Pracownicy obsługi:

  1. Kluska Anna
  2. Kluska Władysław
  3. Olesek Elżbieta
  4. Wielowska Bożena