Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Realizowany przez mgr Izabelę Bochenek

Tak jak zaplanowano, raz w miesiącu od września do grudnia prowadzone były spotkania dla chętnych dzieci w formie pozalekcyjnych zajęć. Zajęcia trwały 2 godziny i uczestniczyło w nich średnio 15 uczniów z różnych klas. Harmonogram spotkań:

24.09.2021 warsztaty artystyczne dla klasy 7 (14 uczniów) – „Prace z krepiny”. Tworzenie bukietów z krepiny techniką cukierkową.

20.10.2021  warsztatów artystyczne dla klas 1-3 (15 uczniów) – „Koralikowe szaleństwo”. Wykonywanie biżuterii z koralików.

17.11.2021  warsztaty artystyczne dla klas 2, 3 i 5 (15 uczniów) – „Róże z gliny”.

15.12.2021  warsztaty artystyczne dla klas 2, 3 i 5 (15 uczniów) – „Wykonywanie bombek świątecznych techniką decoupage”.

 

W ramach projektu odbyły się dwa wyjazdy: do Lanckorony w dniu 22.10.2021 na zajęcia plastyczne ( malowanie na płótnie) , zwiedzanie miejscowości i wizyta w muzeum oraz do Myślenic dnia 09.12.2021 do domu kultury na zajęcia artystyczne (malowanie na szkle) oraz do muzeum na lekcję muzealną.