UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2019 / 2020

UROCZYSTE  ROZPOCZĘCIE  ROKU  SZKOLNEGO  2019 / 2020

            W dniu  02.09.2019 r.  po  mszy  świętej  sprawowanej  przez  Księdza  Proboszcza  Bogusława  Seweryna  zgromadziliśmy  się  w  budynku  Szkoły Podstawowej  im. Obrońców  Warszawy  w  Osieczanach   w  celu  zainaugurowania  nowego  roku  szkolnego  2019 / 2020.

            Zebranych  uczniów, rodziców  i  nauczycieli  powitał  nowy  Dyrektor  Szkoły – mgr  Łukasz  Drewienkiewicz. Po  wprowadzeniu  pocztu  sztandarowego, odśpiewaniu  hymnu  i  uczczeniu  minutą  ciszy  zdarzeń  związanych  z  wybuchem  II  wojny  światowej, Pan  Dyrektor przedstawił  zebranym  siebie  oraz  swoją  koncepcję  funkcjonowania i rozwoju Szkoły. Zabrali  także  głos  reprezentanci  Rady  Rodziców, którzy  złożyli  podziękowania  dotychczasowemu  Dyrektorowi  Szkoły – Panu  Bogusławowi  Żyle  i  przywitali  jego  następcę. Po  części  oficjalnej  uczniowie  udali  się  do  klas  na  spotkania  ze  swoimi  wychowawcami.

            W  nowym  roku  szkolnym  życzymy  Wszystkim entuzjazmu  do  pracy, wytrwałości  w  pokonywaniu  trudności, cierpliwości, uśmiechu  i  wielu  sukcesów!