PROCEDURY I ZASADY BEZPIECZEŃSTWA W ZWIĄZKU Z ZAPOBIEGANIEM, PRZECIWDZIAŁANIEM I ZWALCZANIEM COVID-19

Procedury i zasady bezpieczeństwa w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 obowiązujące w Zespole Placówek Oświatowych w Osieczanach:

PROCEDURY I ZASADY BEZPIECZEŃSTWA W ZWIĄZKU Z ZAPOBIEGANIEM, PRZECIWDZIAŁANIEM I ZWALCZANIEM COVID-19

Podstawa prawna:

paragraf 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. nr 6 poz. 69 z późn. zm.);

Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 1239);

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 lutego 2020 w sprawie zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 (Dz. U. z 2020 r. poz. 325)

DOKUMENTY DO POBRANIA DLA RODZICÓW

Karta zapisu żywienie , czesne

Karta zapisu dziecka na świetlicę oraz informacja o przetwarzaniu danych osób upoważnionych do odbioru ze świetlicy

Zał. do karty zapisu (żywienie, czesne) Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w związku zawarciem umowy na dożywianie

Deklaracja zgody na udział w Programie dla szkół

Wypełnione dokumenty należy przekazać wychowawcom klas na początku roku szkolnego.

HARMONOGRAM ROZPOCZĘCIA ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

Godz. 8.30: klasy I – III

klasa

I

II

III

wychowawca

B. Leśniak

M. Filuciak

M. Bajor

sala

gimnastyczna

2

1

Godz. 10.00: klasy IV – VIII

klasa

IV

V

VI

VII

VIII

wychowawca

B. Żyła

A. Kluska

I. Bochenek

D. Róg

M. Leszczyńska

sala

7

komp.

4

5

6

UWAGI:

  1. Po wejściu do szkoły należy zdezynfekować dłonie.
  2. W przestrzeni wspólnej budynku szkoły należy stosować osłonę ust i nosa.

 

Godz. 18.00: msza święta w Kościele Parafialnym w Osieczanach