Deklaracja o kontynuowaniu przez dziecko wychowania przedszkolnego.

Szanowni Państwo

Rodzice dzieci przedszkolnych.

Zwracam się z prośbą złożenia , w nie przekraczalnym terminie , do 12 lutego 2021r deklaracji

o kontynuowaniu przez dziecko wychowania przedszkolnego w kolejnym roku szkolnym.

Deklaracje można odebrać u nauczycieli przedszkola.

Deklaracje należy składać w sekretariacie szkoły w godz.8:00 – 15:00 lub u nauczyciela prowadzącego grupę, w godzinach pracy przedszkola.