Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2020/2021:

  • 2 listopada 2020 r.
  • 4, 5 stycznia 2021 r.
  • 25, 26, 27 maja 2021 r. (egzamin ósmoklasisty)
  • 2 czerwca 2021 r. (stulecie Szkoły)
  • 4 czerwca 2021 r.

Podstawa prawna:

paragraf 5 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1603 oraz z 2019 r. poz. 318 i 1093)