Deklaracja o kontynuowaniu przez dziecko wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2020/2021 zostanie udostępniona 10 lutego 2020 r.