DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ

W Zespole Placówek Oświatowych im. Obrońców Warszawy w Osieczanach 14 października 2019 r. z okazji Dnia Edukacji Narodowej odbył się uroczysty apel. Podczas swojego wystąpienia Dyrektor Łukasz Drewienkiewicz podziękował wszystkim nauczycielom oraz pracownikom Szkoły za wysiłek, który wkładają w wykonywanie swoich obowiązków i życzył zdrowia, wytrwałości, a także sukcesów prywatnych i zawodowych.

Wręczył również Nagrody Dyrektora. W tym roku wyróżnienia otrzymali: Pani Izabela Bochenek, Pani Agata Kluska, Pani Jolanta Głuś oraz Pan Bogusław Żyła i Pan Dariusz Róg.

Następnie miał miejsce występ artystyczny, przygotowany przez klasę III i klasę V, pod opieką Pani Izabeli Bochenek oraz Pani Joanny Nieckarz, w którym uczniowie „śpiewająco” wyrazili wdzięczność nauczycielom za ich zaangażowanie w codzienną pracę dydaktyczno-wychowawczą.