DZIENNA LICZBA GODZIN PRACY UCZNIA BEZPOŚREDNIO PRZY KOMPUTERZE

W trosce o zdrowie uczniów i zachowanie zasad higieny pracy umysłowej podczas realizacji nauczania z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w okresie od 25 marca do 10 kwietnia 2020 r., publikujemy rekomendowaną dzienną liczbę godzin pracy ucznia bezpośrednio przy komputerze:

Klasy I – III: 2 (2 x 45 min.)

Klasy IV – VI: 3 (3 x 45 min.)

Klasy VII – VIII: 4 (4 x 45 min.)

Należy podkreślić, że powyższe limity odnoszą się do korzystania przez ucznia z komputera, a nie całkowitego czasu przeznaczanego na naukę w ciągu dnia.