HARMONOGRAM KLASYFIKACJI ROCZNEJ

Na podstawie paragrafu 62 i paragrafu 70 Statutu Szkoły Podstawowej im. Obrońców Warszawy w Osieczanach ustala się harmonogram klasyfikacji rocznej uczniów:

1. Poinformowanie uczniów i ich rodziców o przewidywanych niedostatecznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i nagannych ocenach klasyfikacyjnych zachowania w formie pisemnego zawiadomienia – do 8 czerwca 2020 r.;

2. Poinformowanie uczniów i ich rodziców o przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych zachowania – do 15 czerwca 2020 r.,

3. Egzaminy klasyfikacyjne – 19 czerwca 2020 r.;

4. Roczne zebranie klasyfikacyjne Rady Pedagogicznej – 22 czerwca 2020 r.

Zarządzenie nr 37 Dyrektora ZPO Osieczany w sprawie harmonogramu klasyfikacji rocznej