HARMONOGRAM ODBIORU ŚWIADECTW

W dniu 26 czerwca 2020 r. uczniowie otrzymają świadectwa za rok szkolny 2019/2020.

Ze względu na sytuację epidemiczną, odbiór świadectw odbędzie się indywidualnie według harmonogramu:

Klasa

Godz.

Wychowawca

Nr sali

I

8.00 – 9.00

Maria Filuciak

1

II

9.00 – 9.45

Małgorzata Bajor

2

III

9.45 – 10.45

Maria Filuciak (zastępstwo)

3

IV

10.45 – 11.15

Agata Kluska

4

VIII

10.45 – 11.15

Bogusław Żyła

komp.

11.15 – 12.00 PRZERWA – DEZYNFEKCJA BUDYNKU

V

12.00 – 13.00

Izabela Bochenek

7

VI

13.00 – 14.00

Dariusz Róg

5

VII

14.00 – 15.00

Marzena Leszczyńska

6

Biorąc pod uwagę zasady higieny i bezpieczeństwa, prosimy o stosowanie się do poniższych zaleceń:

– uczniowie po wejściu do budynku szkoły zobowiązani są zdezynfekować ręce;

– jeżeli uczniom będą towarzyszyć rodzice / opiekunowie, zobowiązani są oni zdezynfekować ręce po wejściu do budynku szkoły oraz stosować osłonę ust i nosa;

– uczniowie oraz rodzice / opiekunowie zobowiązani są zachować dystans społeczny w odniesieniu do innych osób na terenie szkoły wynoszący min. 2 m;

– uczniowie wchodzą do wyznaczonych sal pojedynczo (jeżeli uczniowi towarzyszy rodzic / opiekun, może on wejść do sali, zachowując dystans społeczny w odniesieniu do innych osób);

– uczniowie powinni mieć ze sobą własny długopis celem potwierdzenia odbioru świadectwa;

– wychowawca umieszcza świadectwo ucznia, ewentualnie dyplom / nagrodę na wyznaczonym stoliku, z którego odbiera je uczeń;

– stolik, z którego uczniowie odbierają świadectwa / dyplomy i nagrody należy regularnie dezynfekować;

– wychowawcy podczas odbioru świadectw przez uczniów zobowiązani są do stosowania osłony ust i nosa oraz rękawiczek ochronnych;

– wychowawcy ustalają z uczniami / rodzicami szczegółową porę odbioru świadectw w wyznaczonych przedziałach czasowych, aby uniknąć kumulacji osób w budynku szkoły;

– w przypadku braku możliwości odbioru świadectwa przez ucznia w wyznaczonym czasie, wychowawca ustala z uczniem / rodzicem termin odbioru świadectwa indywidualnie.