Harmonogram rekrutacji

LP

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

1

Wydawanie deklaracji kontynuowania wychowania przedszkolnego. od 10 lutego 2020 r.

2

Złożenie deklaracji o kontynuowaniu przez dziecko wychowania przedszkolnego w kolejnym roku szkolnym. do 21 lutego 2020 r.

3

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola samorządowego/oddziału przedszkolnego, wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.  

Wniosek o przyjecie do przedszkola może być złożony do nie więcej niż trzech wybranych przedszkoli z wykorzystaniem systemu elektronicznego Vulcan.

od 02 marca godz. 9:00 do 19 marca 2020 r. godz. 15:00

4

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola samorządowego/ oddziału przedszkolnego dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 157 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe.  

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną okoliczności zawartych we wniosku na podstawie art. 150 ust. 7 ustawy Prawo oświatowe.

od 02 marca do 20 marca 2020 r. godz. 15:00

5

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych. 07 kwietnia 2020 r. godz. 15:00

6

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia. od 08 kwietnia godz. 9:00 do 16 kwietnia 2020 r. godz. 15:00

7

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. 17 kwietnia 2020 r. godz. 15:00

8

Rekrutacja uzupełniająca. od 20 kwietnia do 22 kwietnia 2020 r.

9

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych. 23 kwietnia 2020 r. godz. 15:00

Podstawa prawna:
Zarządzenie Nr 13/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie określenia terminów postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2020/2021 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz klas I w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Myślenice oraz klas IV oddziałów sportowych Szkoły Podstawowej Nr 3 w Myślenicach