Historia szkoły

Początków historii naszej szkoły można upatrywać w roku 1915, kiedy to Rada Szkolna Okręgowa w Myślenicach wyraziła zgodę na założenie szkoły w Osieczanach. Niestety przeszkodą w jej powstaniu był wtedy brak miejsca na lokalizację budynku. Co prawda Jan Dunin Brzeziński obiecał dać ziemię na ten szczytny cel już w 1914 roku, ale wojna pokrzyżowała chwilowo te plany. Grunt na budynek szkoły ostatecznie został przekazany przez niego dopiero po wojnie. Pierwsza szkółka powstała ostatecznie dopiero w 1920 roku w starej wynajętej chałupie zwanej „chrobakówką”. Była w niej wtedy jedna klasa, którą uczył były legionista mieszkający we wsi pan LEOPOLD PINDELSKI. Nauka w tej szkole trwała tylko rok, a później przeniesiono ją do Domu Gminnego i Strażnicy.

W kolejnych latach szkoła powiększała się dynamicznie i w roku szkolnym 1924/1925 liczyła już 4 oddziały i siedem roczników uczniów, a nowym nauczycielem i kierownikiem szkoły został JULIAN JAROSZ. W tym czasie pojawiły się pierwsze plany budowy nowego budynku szkoły, ale powódź w 1926 roku i przedwczesna śmierć Juliana Jarosza spowodowały odłożenie tych zamierzeń na późniejszy okres.

Kolejnym kierownikiem szkoły w Osieczanach został WŁADYSŁAW KACZOR, który również energicznie dążył do budowy szkoły w czym wspierała go Rada Szkolna pod przewodnictwem Józefa Ralskiego, a później Karola Ralskiego. Niestety budowę opóźniły znowu czynniki zewnętrzne – najpierw kryzys gospodarczy, a później kolejna powódź w 1934 roku. Ostatecznie nowy budynek szkoły powstał w roku szkolnym 1937/1938 dzięki wydatnej pomocy Jana Dunin Brzezińskiego, który ofiarował na ten cel teren i drzewo do budowy. Kolejnymi nauczycielami szkoły byli w tym czasie JÓZEF RAMS, a później TERESA BRZEZIŃSKA (od 1936 roku), która prowadziła naukę przez cały okres okupacji niemieckiej.

W 1945 roku nastąpiła reforma oświaty po której osieczańska szkoła stała się placówką siedmioklasową II stopnia i zatrudniała już trzech pedagogów. Lata powojenne były dla naszej szkoły okresem częstych remontów i dalszej rozbudowy obiektu. W tym okresie obowiązki dyrektora sprawował ADAM KOŁODZIEJSKI (od 1945 do 1970 roku). Jemu też zawdzięczamy zaszczytne imię Obrońców Warszawy jakie nosi nasza szkoła.

W następnych latach funkcje dyrektora szkoły pełnili JÓZEFA KOŁODZIEJSKA do 1974 roku, ANDRZEJ KWOKA do 1978 roku, JÓZEF ŁĘTOCHA do 1983 roku, JANINA BATKO do 1988 roku i JÓZEF BIDZIŃSKI do 1998 roku. Do tego czasu placówka rozrosła się do 8 oddziałów, 12 nauczycieli i 170 uczniów. W 1998 roku Szkołę Podstawową połączono z Przedszkolem Samorządowym i utworzono Zespół Placówek Oświatowych. W kolejnym roku w wyniku reformy oświaty przekształcono naszą szkołę w placówkę sześcioletnią, a dyrektorem zespołu została ponownie pani JANINA BATKO. Po reformie Zespół Placówek Oświatowych w Osieczanach składał się z Przedszkola Samorządowego i sześcioletniej Szkoły Podstawowej. W latach 1999 – 2003 dyrektorem Zespołu była MARIA PRZEWŁOCKA, a od 2003 do 2019 roku funkcję tę pełnił BOGUSŁAW ŻYŁA – pierwszy dyrektor w historii szkoły, który wcześniej był jej wychowankiem. Od 2017 roku, po kolejnej reformie systemu edukacji Szkoła Podstawowa jest ośmioklasowa. W 2019 roku dyrektorem Zespołu Placówek Oświatowych w Osieczanach został ŁUKASZ DREWIENKIEWICZ.