INFORMACJA DLA RODZICÓW DZIECI PRZEDSZKOLNYCH

W związku z umożliwieniem otwarcia przedszkoli i oddziałów przedszkolnych funkcjonujących przy szkołach podstawowych, poniżej zamieszczamy informację organu prowadzącego, tj. Gminy Myślenice skierowaną do rodziców:

Przedszkole wznowi zajęcia edukacyjno-wychowawczo-opiekuńcze dla dzieci z dniem 11 maja 2020 r. (poniedziałek), po uzyskaniu pozytywnej opinii z Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Myślenicach.

Ze względu na konieczność zaplanowania organizacji pracy przedszkola, Rodzice są zobowiązani do przekazania deklaracji dotyczącej uczęszczania dziecka do przedszkola z dniem 11.05.2020 r.

Jednocześnie rodzice powinni być świadomi, że koronowirusy to wirusy, z których niektóre powodują choroby układu oddechowego u ludzi. Do zakażenia koronowirusem dochodzi drogą kropelkową oraz poprzez bezpośredni kontakt z chorą osobą. Wirus wylęga się od 2 do 12 dni (średnio 7 dni), u wielu pacjentów rozwija ciężkie zapalenie płuc.

Mając na uwadze zdrowie i dobro dzieci należy przyjąć, że najlepszym i najbezpieczniejszym rozwiązaniem dla dzieci, chroniącym przed zakażeniem, jest zapewnienie dzieciom opieki domowej.
Rodzice samodzielnie podejmują decyzję dotyczącą ich dzieci i świadomie decydują się na istniejące zagrożenie zakażeniem COVID-19.

Praca przedszkola będzie regulowana wewnętrznymi procedurami obowiązującymi na czas epidemii, które m.in. będą warunkować przyjęcie dziecka do przedszkola. Wśród tych procedur należy wymienić:

– obowiązek przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola tylko przez rodziców (brak takiej możliwości dla dziadków),

– prawo Dyrektora do odmowy przyjęcia dziecka z objawami chorobowymi na dyżur do przedszkola.

Po opracowaniu wewnętrznych procedur, pracownicy przedszkola będą się kontaktować z rodzicami telefonicznie.

Deklaracja dla rodziców oraz procedury zostaną również udostępnione na stronie internetowej Zespołu Placówek Oświatowych w Osieczanach.