INFORMACJA DLA UCZNIÓW I RODZICÓW

Prosimy uczniów i rodziców o bieżące sprawdzanie wiadomości w dzienniku elektronicznym Librus w tygodniu poprzedzającym rozpoczęcie roku szkolnego.