23.03.2020 r

Temat Podział polityczny Europy

Interaktywne ćwiczenia:

https://wordwall.net/play/946/210/963

https://wordwall.net/play/946/037/201

https://wordwall.net/play/946/397/817

https://wordwall.net/play/946/832/741

30.03.2020 r.

Temat Rozmieszczenie i struktura wieku ludnosci w Europie

Interaktywne ćwiczenia:

https://wordwall.net/play/1119/458/663

https://wordwall.net/play/1119/634/348

https://wordwall.net/play/1119/840/431

06.04.2020 r.

Temat Zróżnicowanie ludności Europy

KARTA PRACY

20.04.2020 r.

Temat Wielkie miasta Europy – Paryż

27.04.2020 r.

Temat Rolnictwo Danii i Węgier

04.05.2020 r.

Temat Przemysł i usługi we Francji

MAPA FIZYCZNA EUROPY ZADANIE

11.05.2020 r.

Temat Energetyka w Europie

18.05.2020 r.

Temat Turystyka w Europie Południowej

Mapa Europa Południowa – najwybitniejsze walory krajoznawcze

25.05.2020 r.

Temat Zmiany w przemyśle Niemiec

PODZIAŁ POLITYCZNY EUROPY ZADANIE

1.06.2020 r.

Temat Atrakcje turystyczne Czech i Słowacji

8.06.2020 r.

Temat Współczesne problemy Ukrainy

15.06.2020 r.

Temat Środowisko przyrodnicze i gospodarka Białorusi

22.06.2020 r.

Temat Środowisko przyrodnicze i gospodarka Litwy