27.03.2020 r.

Temat Zmiany w polskim przemyśle

Interaktywne ćwiczenia:

https://wordwall.net/play/1075/015/846

https://wordwall.net/play/1075/216/601

https://wordwall.net/play/1075/836/552

31.03.2020 r.

Temat Energetyka w Polsce

Film:

https://epodreczniki.pl/a/film/DXuql0qRi

Interaktywne ćwiczenia:

https://wordwall.net/play/1150/374/912

https://wordwall.net/play/1149/233/371

https://wordwall.net/play/1150/751/339

03.04.2020 r.

Temat Gospodarka morska w Polsce

07.04.2020 r.

LUDNOŚĆ I URBANIZACJA W POLSCE TEST

KARTA ODPOWIEDZI

17.04.2020 r.

Temat Rolnictwo i przemysł Polski – powtórzenie wiadomości

21.04.2020 r.

Temat Usługi w Polsce

24.04.2020 r.

Temat Transport lądowy w Polsce

28.04.2020 r.

Temat Transport powietrzny i wodny w Polsce

05.05.2020 r.

Temat Turystyka

08.05.2020 r.

Temat Walory turystyczne Polski

Walory turystyczne Polski mapa

12.05.2020 r.

Temat Handel zagraniczny Polski

15.05.2020 r.

Temat Zanieczyszczenie środowiska w Polsce

19.05.2020 r.

Temat Usługi i zanieczyszczenie środowiska w Polsce – powtórzenie wiadomości

22.05.2020 r.

Temat Relacje człowiek – środowisko

26.05.2020 r.

ROLNICTWO I PRZEMYSŁ POLSKI TEST

29.05.2020 r.

USŁUGI W POLSCE I ZANIECZYSZCZENIE ŚRODOWISKA W POLSCE TEST

2.06.2020 r.

Temat Poznaję region, w którym mieszkam – środowisko przyrodnicze

5.06.2020 r.

Temat Poznaję region, w którym mieszkam – ludność