26.03.2020 r.

Temat Sejm i senat

27.03.2020 r.

Temat Władza wykonawcza w Polsce Prezydent i Rada Ministrów

02.04.2020 r.

Temat Sądy i trybunały

Interaktywne ćwiczenie:

https://wordwall.net/play/1204/171/338

03.04.2020 r.

Temat Organizacje obywatelskie

Film:

https://epodreczniki.pl/a/film/DHfFb9V1n

16.04.2020 r.

Temat Media i opinia publiczna

17.04.2020 r.

Temat Wspólnota narodowa – powtórzenie wiadomości

23.04.2020 r.

Temat Ustrój Rzeczypospolitej Polskiej powtórzenie wiadomości

24.04.2020 r.

Temat Organizacje międzynarodowe

Film – ONZ:

https://epodreczniki.pl/a/film/D7KaN0Hnp

Film – NATO:

https://epodreczniki.pl/a/film/DW0Aazse6

30.04.2020 r.

WSPÓLNOTA NARODOWA TEST

07.05.2020 r.

Temat Unia Europejska – cele i etapy integracji

08.05.2020 r.

USTRÓJ RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ TEST

14.05.2020 r.

Temat Instytucje Unii Europejskiej

15.05.2020 r.

Temat Polska w Unii Europejskiej

Film:

https://epodreczniki.pl/a/film/DedYqgxKL

21.05.2020 r.

Temat Problemy współczesnego świata – globalizacja

Film:

https://epodreczniki.pl/a/film/D1GNhCBxB

22.05.2020 r.

Temat Dysproporcje rozwojowe współczesnego świata

28.05.2020 r.

Temat Przyczyny i skutki konfliktów zbrojnych

29.05.2020 r.

Temat Regiony konfliktów zbrojnych na świecie