Komunikat!!

 

Komunikat
Zgodnie z decyzją MEN od 26 października 2020r do 8 listopada 202r, uczniowie klas IV- VIII szkól podstawowych przechodzą na naukę zdalną.
Przedszkole i klasy I-III ZPO w Osieczanach pracują bez zmian. Pracuje również szkolna świetlica.
Przypominam, że podstawowym narzędziem komunikacji uczniów i rodziców, ze szkołą jest Dziennik Librus.
Bardzo proszę na bieżąco sprawdzać informacje.

Z życzeniami zdrowia.
Lilianna Mitana