KOMUNIKAT DYREKTORA ZESPOŁU PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W OSIECZANACH

Szanowni rodzice, drodzy uczniowie,

Zgodnie z zapowiedziami Ministra Edukacji Narodowej, w najbliższych dniach wejdzie w życie rozporządzenie, które ureguluje organizację zajęć edukacyjnych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (zdalnego nauczania).
Aby móc skutecznie realizować kształcenie w takiej formie, niezbędny jest właściwy przepływ informacji pomiędzy nauczycielami a uczniami i ich rodzicami. Biorąc pod uwagę uwarunkowania Szkoły, najlepszym narzędziem do prowadzenia zdalnego nauczania jest dziennik elektroniczny Librus.
W związku z powyższym, zwracam się z uprzejmą prośbą do wszystkich uczniów i rodziców, którzy z różnych względów mają trudności z zalogowaniem się do systemu, o kontakt drogą mailową z administratorem szkolnym:

mgr Dariusz Róg, e-mail: daro44@interia.pl

Apeluję do uczniów o bieżące logowanie się do dziennika elektronicznego i sprawdzanie wiadomości od nauczycieli, zawierających materiały edukacyjne, a do rodziców o monitorowanie realizacji przez uczniów zdalnego nauczania. Wszelkie problemy można zgłaszać Dyrekcji, wychowawcom i nauczycielom z wykorzystaniem dowolnych form komunikacji na odległość.
Proszę uczniów i rodziców o zachowanie spokoju w tej trudnej pod względem organizacji kształcenia sytuacji, która wynika ze stanu wyższej konieczności. Jeżeli zachowana zostanie pełna współpraca i sprawna wymiana informacji pomiędzy wszystkimi stronami zaangażowanymi w proces dydaktyczno-wychowawczy, to nie wpłynie ona znacząco na jego efekty.
Jednocześnie pragnę zapewnić, że wszelkie działania dotyczące zdalnego nauczania będą w Szkole wdrażane na bieżąco zgodnie z pojawiającymi się wytycznymi i rekomendacjami.

Z poważaniem

Łukasz Drewienkiewicz

Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Osieczanach