KOMUNIKAT DYREKTORA ZPO OSIECZANY Z OKAZJI ZAKOŃCZENIA ROKU SZKOLNEGO 2019/2020

Szanowni Rodzice, Nauczyciele,
Drodzy Uczniowie,

Kończący się rok szkolny 2019/2020 należy uznać za udany, o czym świadczą wysokie osiągnięcia edukacyjne wielu uczniów oraz wyniki w zawodach sportowych, konkursach artystycznych, przedmiotowych i tematycznych na poziomie gminnym, powiatowym, a także wojewódzkim.

Wszystkim uczniom, którzy pracowali na miarę swoich możliwości i otrzymali promocję do klasy programowo wyższej gratuluję, a tym, którzy odbiorą świadectwa z wyróżnieniem składam również wyrazy uznania za wysiłek włożony w uzyskanie wysokich ocen z poszczególnych zajęć edukacyjnych.

Ósmoklasistom, którzy kończą szkołę podstawową życzę powodzenia i wielu sukcesów na kolejnych etapach kształcenia oraz w życiu prywatnym, a w przyszłości także zawodowym. Mam nadzieję, że czas spędzony w szkole dostarczył Wam wielu pozytywnych wrażeń i doświadczeń, do których chętnie będziecie wracać pamięcią.

W niełatwym okresie obowiązywania nauczania z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, uczniowie wykazali się dojrzałością, biorąc w dużej mierze odpowiedzialność za swoją edukację, a rodzice skutecznie wspomagali ich naukę w warunkach domowych, często kosztem pracy i innych obowiązków. Dzięki poświęceniu i kreatywności nauczycieli, uczniowie na bieżąco mogli realizować podstawę programową, nabywając wiedzę i umiejętności, pomimo wielu ograniczeń.

W związku z powyższym, pragnę złożyć serdeczne podziękowania wszystkim uczniom, rodzicom oraz nauczycielom za trud i zaangażowanie włożone w realizację procesu dydaktyczno-wychowawczego w szczególnym pod względem organizacji kształcenia roku szkolnym 2019/2020.

Dziękuję również przedstawicielom Rady Rodziców oraz wszystkim osobom, które angażowały się w pomoc i działalność na rzecz Zespołu Placówek Oświatowych w Osieczanach.

Życzę udanego, spokojnego i bezpiecznego wypoczynku wakacyjnego.

Z poważaniem

Łukasz Drewienkiewicz

Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Osieczanach