KONCEPCJA BUDOWY SALI GIMNASTYCZNEJ

W dniu 9 grudnia 2019 r. przedstawiciele Rady Rodziców w osobach Pani Anny Szymanowskiej, Pani Agnieszki Węgreckiej i Pana Krzysztofa Sawickiego wraz z Dyrektorem Łukaszem Drewienkiewiczem odbyli spotkanie z Burmistrzem Miasta i Gminy Myślenice Jarosławem Szlachetką.

Przedmiotem rozmowy było opracowanie koncepcji powstania sali gimnastycznej przy Zespole Placówek Oświatowych im. Obrońców Warszawy w Osieczanach. Prace nad jej stworzeniem mają rozpocząć się z początkiem 2020 roku.