KONSULTACJE DLA UCZNIÓW

Od dnia 8 czerwca 2020 r. do dnia 25 czerwca 2020 r. uczniom szkoły podstawowej zapewnia się konsultacje z nauczycielami prowadzącymi zajęcia edukacyjne oraz możliwość korzystania z biblioteki szkolnej.

Na podstawie informacji zebranych przez wychowawców, dotyczących liczby uczniów deklarujących udział w konsultacjach, ustalono harmonogram konsultacji:

Klasa

Zajęcia edukacyjne

Dzień tygodnia

Godz.

Nauczyciel prowadzący

Sala

IV

Język polski

poniedziałek

10.30-11.30

mgr Agata Kluska

7

IV

Matematyka

wtorek

10.00-11.00

mgr Dariusz Róg

komp.

IV

Informatyka

wtorek

11.00-12.00

mgr Dariusz Róg

komp.

IV

Język angielski

piątek

8.30-9.30

mgr Katarzyna Burtan

7

V

Język polski

poniedziałek

12.00-13.00

mgr Agata Kluska

7

V

Język polski (ind.)

poniedziałek

12.00-13.00

mgr Bogusław Żyła

komp.

VI

Matematyka

środa

10.30-11.30

mgr Alina Górka

7

VIII

Język polski

poniedziałek

9.00-10.00

mgr Agata Kluska

7

VIII

Matematyka

środa

12.00-13.00

mgr Alina Górka

7

VIII

Język angielski

piątek

10.00-11.00

mgr Katarzyna Burtan

7

Uwaga: Ze względów organizacyjnych wszelkie zmiany w zakresie rezygnacji lub chęci uczestnictwa w konsultacjach należy zgłaszać wychowawcom klas odpowiednio wcześniej.

Dyżur biblioteki szkolnej:

wtorek godz. 8.00 – 14.00

czwartek godz. 8.00 – 14.00

W bibliotece szkolnej w tym samym czasie może przebywać maksymalnie 13 osób z zachowaniem dystansu społecznego.