KORZYSTANIE Z BOISKA SZKOLNEGO I PLACU ZABAW

Informujemy, że zgodnie z § 8 ust. 1 pkt 2 lit. b Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 792)

na boisku może przebywać w tym samym czasie nie więcej niż 6 osób.

Funkcjonowanie placu zabaw pozostaje zawieszone do odwołania decyzją Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice.