KSZTAŁCENIE NA ODLEGŁOŚĆ PRZEDŁUŻONE

Informujemy, że w związku z trwającą sytuacją epidemiczną kształcenie na odległość w szkołach i placówkach oświatowych zostało przedłużone do 24 maja 2020 r.

https://www.gov.pl/web/edukacja/ksztalcenie-na-odleglosc-do-24-maja