LEKCJA HISTORII W OBOZIE AUSCHWITZ – BIRKENAU

W dniu 15 listopada 2019 r. uczniowie klasy VIII Szkoły Podstawowej im. Obrońców Warszawy w Osieczanach pod opieką wychowawcy i nauczyciela historii, Pana Bogusława Żyły zwiedzili były niemiecki nazistowski obóz koncentracyjny i zagłady Auschwitz-Birkenau.

Wycieczkę zorganizowano wspólnie ze szkołami podstawowymi z Drogini i Zasani.

Obiekt wpisany jest na listę UNESCO. Tereny największego hitlerowskiego obozu zagłady w Oświęcimiu stały się symbolem Holocaustu. Obecnie są w całości udostępnione zwiedzającym. Dla właściwego zapoznania się z tym miejscem niezbędne jest odwiedzenie obu części obozu – Auschwitz i Birkenau.

Auschwitz jest dla świata symbolem terroru i ludobójstwa. Utworzony został przez Niemców w połowie 1940 roku na przedmieściach Oświęcimia. Początkowo był miejscem przetrzymywania głównie Polaków jako więźniów politycznych, a od 1942 roku stał się równocześnie jednym z kilku ośrodków ostatecznego rozwiązania kwestii żydowskiej – niemieckiego planu zlikwidowania Żydów zamieszkujących okupowane przez III Rzeszę tereny. Ostatecznie w obozie Auschwitz straciło życie ponad 1,1 mln ludzi.

Birkenau w pobliskiej Brzezince powstał dla masowej zagłady Żydów. Na wielkim obszarze stoją tu rzędy drewnianych baraków, w których przetrzymywano więźniów, a na samym końcu zobaczyć można ruiny komór gazowych z krematoriami, szybko likwidowanymi przez Niemców pod koniec wojny.