„Lepsza  Szkoła”

Koordynator – Agata  Kluska

Odbiorcy: uczniowie  klas  IV – VIII

„Lepsza  Szkoła”  jest  bezpłatnym  projektem, przeznaczonym  dla  nauczycieli  korzystających  z  podręczników  GWO. Program  pomaga  w  weryfikacji  wiedzy  uczniów, badaniu  efektywności  nauczania  oraz  w  przygotowaniu  do  egzaminów  wewnętrznych. Za  pomocą  specjalistycznych  testów  nauczyciel  ma  możliwość  sprawdzić  wiedzę  i  kompetencje  uczniów. Szczegółowe  raporty  generowane  po  każdym  napisanym  przez  uczniów  teście  umożliwiają  porównanie  wyników  uczniów  z  wynikami  klas  z  całej  Polski.