LISTA KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO KLASY I SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. OBROŃCÓW WARSZAWY W OSIECZANACH NA ROK SZKOLNY 2020/2021

LISTA KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO KL. I

Prosimy potwierdzenie woli przyjęcia przez rodziców / prawnych opiekunów kandydatów w postaci pisemnego oświadczenia w terminie do 10 kwietnia 2020 r.

Oświadczenie: potwierdzenie_woli_zapisu_dziecka_do_kl_I

Z uwagi na sytuację epidemiczną, wydrukowane i wypełnione oświadczenia prosimy wrzucać do skrzynki umieszczonej na parterze w budynku Szkoły.

Oświadczenie można wypełnić również na miejscu z zachowaniem zasad higieny i bezpieczeństwa.