LISTY KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH I NIEZAKWALIFIKOWANYCH DO PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W OSIECZANACH NA ROK SZKOLNY 2020/2021

LISTA KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH GRUPA A

LISTA KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH GRUPA B

LISTA KANDYDATÓW NIEZAKWALIFIKOWANYCH

Ważna informacja:

Rodzice kandydatów zakwalifikowanych są zobowiązani do potwierdzenia woli uczęszczania do jednostki w postaci pisemnego oświadczenia w terminie do 16 kwietnia 2020 r. godz. 15.00.

Brak potwierdzenia we wskazanym terminie jest równoznaczny z rezygnacją z miejsca w jednostce.

Oświadczenie: potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do przedszkola

Z uwagi na sytuację epidemiczną, wydrukowane i wypełnione oświadczenia prosimy wrzucać do skrzynki umieszczonej na parterze w budynku Szkoły.

Oświadczenie można wypełnić również na miejscu z zachowaniem zasad higieny i bezpieczeństwa.