MATERIAŁY DYDAKTYCZNE DLA ÓSMOKLASISTÓW

Od 16 do 25 marca 2020 r. w dni powszednie na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej:

https://www.cke.gov.pl/…/materi…/zestawy-zadan-powtorkowych/

zamieszczane będą zestawy zadań, które mogą być wykorzystane jako element powtórki przed egzaminem ósmoklasisty. W każdym zestawie uczniowie znajdą zadania z:

– języka polskiego, zorganizowane według lektur obowiązkowych z klasy VII i VIII

– matematyki, zorganizowane według kolejnych wymagań szczegółowych podstawy programowej z matematyki dla klasy VII i VIII

– języka angielskiego według kluczowych umiejętności.

Zadania będą publikowane codziennie ok. godz. 9.00, natomiast rozwiązania do nich – ok. godz. 15.00.