Nauczanie hybrydowe w klasach IV – VIII

W klasach IV-VIII w terminie od 17 maja 2021r do 30 maja 2021r wprowadzamy nauczanie hybrydowe wg następującego harmonogramu:

Poniedziałek 17.05.2021r: stacjonarnie uczą się dzieci z klasy VII ,VI i V
Wtorek 18.05.2021r: stacjonarnie uczą się dzieci z klasy VIII i IV
Środa 19.05.2021r : stacjonarnie uczą się dzieci z klasy VIII i VII
Czwartek 20.05.2021r : stacjonarnie uczą się dzieci z klasy VIII i IV
Piątek 21.05.2021rk: stacjonarnie uczą się dzieci z klasy VIII, VI i V
Poniedziałek 24.05.2021r: stacjonarnie uczą się dzieci z klasy VII i VI
Piątek 28.05.2021r: stacjonarnie uczą się dzieci z klasy IV i V
Dni 25-27.05 2021r są dla klas I-VII dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w związku z odbywającym się wówczas egzaminem ósmoklasisty. W tych dniach nie ma świetlicy szkolnej.