Nauczyciele i pracownicy
Nauczyciele:    
LP Nazwisko i imię Zajęcia edukacyjne
1 Agnieszka Sobala Język polski
2 Agnieszka Wrona – Figiel EDB, W0S, geografia
3 Bajer Ewa Wychowanie przedszkolne
4 Bajor Małgorzata Edukacja wczesnoszkolna
5 Batko Agata Religia
6 Bochenek Grzegorz Doradztwo zawodowe
7 Bochenek Izabela Wychowanie fizyczne, WDŻ, Logopedia, Wych. Klasa 7
8 Burtan Katarzyna Język angielski
9 Bylica Mariusz Historia
10 Filuciak Maria Edukacja wczesnoszkolna
11 Gorczyca Jolanta Pedagog, Wych. Klasa 5
12 Górka Alina Matematyka
13 Gradek Ewa Język niemiecki
14 Jaworska Beata Muzyka, Plastyka
15 Kluska Agata Język polski, Wych. klasa 6
16 Kurowska Agnieszka  Wychowanie przedszkolne
17 Kurowska Bernadetta Fizyka
18 Leszczyńska Marzena Przyroda, Biologia, Biblioteka, Wych. Klasa 4
19 Leśniak Beata Edukacja wczesnoszkolna
20 Lilianna MItana – Dyrektor Chemia, Biologia
21 Olesek Grażyna Wychowanie przedszkolne
22 Olesek Małgorzata Wychowanie przedszkolne
23 Róg Dariusz Informatyka, Matematyka, Wychowanie fizyczne, Technika, Wych. Klasa 8
     
Intendent:  
Joanna Górka  
     
Pomoc nauczyciela w przedszkolu:
1. Karolina Suder   
2. Zawiejska Edyta  
Pracownicy administracji:  
     
1. Głuś Jolanta – Referent  
2. Kalisz Halina – Intendent  
Pracownicy obsługi:  
1.Mariusz Łężniak  
2.Wiesłąw Głuś  
3.Kluska Władysław  
4.Kluska Anna  
5.Małgorzata Dziadek