Nauczyciele i pracownicy

LP Nazwisko i imię Zajęcia edukacyjne
1 Mitana Lilianna – Dyrektor Chemia,
2 Bajer Ewa Wychowanie przedszkolne
3 Olesek Grażyna Wychowanie przedszkolne
4 Olesek Małgorzata Wychowanie przedszkolne
5 Bajor Małgorzata Edukacja wczesnoszkolna
6 Filuciak Maria Edukacja wczesnoszkolna
7 Leśniak Beata Edukacja wczesnoszkolna
8 Nieckarz Joanna Edukacja wczesnoszkolna
9 Batko Agata Religia
10 Bochenek Grzegorz Doradztwo zawodowe
11 Bochenek Izabela Wychowanie fizyczne, Wychowanie do życia w rodzinie
12 Birnbaum Katarzyna Edukacja dla bezpieczeństwa
13 Burtan Katarzyna Język angielski
14 Górka Alina Matematyka
15 Gradek Ewa Język niemiecki
16 Jaworska Beata Muzyka, Plastyka
17 Kluska Agata Język polski
18 Kurowska Bernadetta Fizyka, Matematyka
19 Leszczyńska Marzena Przyroda, Biologia
20 Róg Dariusz Informatyka, Matematyka, Wychowanie fizyczne
21 Skowronek Małgorzata Chemia
22 Żyła Bogusław Historia, Technika