Nauczyciele

LP

Nazwisko i imię

Zajęcia edukacyjne

1 Drewienkiewicz Łukasz – Dyrektor Geografia, Wiedza o społeczeństwie
2 Bajer Ewa Wychowanie przedszkolne
3 Olesek Grażyna Wychowanie przedszkolne
4 Olesek Małgorzata Wychowanie przedszkolne
5 Bajor Małgorzata Edukacja wczesnoszkolna
6 Filuciak Maria Edukacja wczesnoszkolna
7 Nieckarz Joanna Edukacja wczesnoszkolna
8 Bochenek Grzegorz Doradztwo zawodowe
9 Bochenek Izabela Wychowanie fizyczne
10 Birnbaum Katarzyna Edukacja dla bezpieczeństwa
11 Burtan Katarzyna Język angielski
12 Górka Alina Matematyka
13 Gradek Ewa Język niemiecki
14 Jaworska Beata Muzyka, Plastyka
15 Kluska Agata Język polski
16 Kurowska Bernadetta Fizyka
17 Leszczyńska Marzena Przyroda, Biologia
18 Matoga Alina Religia
19 Róg Dariusz Informatyka, Matematyka, Wychowanie fizyczne
20 Różycki Filip Chemia
21 Ks. Seweryn Bogusław Religia
22 Zdziebko Kama Religia
23 Żyła Bogusław Historia, Technika

 

LP

Nazwisko i imię

Funkcja

1 Gorczyca Jolanta Pedagog szkolny
2 Leszczyńska Marzena Bibliotekarz